ประโยชน์และวิธีการเล่นเปตองกีฬาที่เน้นเสริมสร้างแนวความคิด และสติปัญญา

กีฬาเปตองนั้นได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งกว่าจะมาเป็นการแข่งขันการเล่นเปตองได้นั้นต้องผ่านการร่วมมือในการเผยแพร่การละเล่นจากบุคคลต่างๆมากมาย การเล่นเปตองเป็นกีฬาที่เน้นเสริมสร้างแนวความคิด และสติปัญญาของผู้เล่น ในระหว่างการเล่นนั้นร่างกายผู้เล่นจะต้องได้รับการบริหารทุกส่วน การเล่นกีฬาประเภทนี้เล่นง่าย สะดวกสามาระเล่นได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง ซึ่งการเล่นเปตองมีประโยชน์ ดังนี้

 1. พัฒนาทางด้านร่างกาย
 • กำลังแขน จะถูกฝึกการใช้กำลังทั้งนิ้วมือ แขน ข้อมือ ข้อศอกและหัวไหล่
 • กำลังขา ผู้เล่นจะต้องเดินไปเดินมาในระยะความยาวของสนาม เพื่อการวาง และเข้าลูกตลอดเวลาในการเล่น
 • สายตา เนื่องจากจะต้องใช้สายตา กะระยะทางในการวางลูก พิจารณาการเข้ามุมเพื่อตีลูกให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด
 1. พัฒนาการทางด้านสติปัญญา
 • การเล่นเปตองจะเป็นเกมส์การเล่นที่จำเป็นต้องใช้ทักษะทางความคิด การคาดคะเน และมองเกมส์ให้ออก
 1. พัฒนาการทางด้านจิตใจ
 • ผู้เล่น ไม่ว่าจะเล่นเดี่ยวหรือทีมนั้น ผู้เล่นจะต้องมีการปรึกษาหารือกัน ฟังความคิดเห็นของซึ่งกันและกัน เพราะมันจะแสดงให้เห็นภาวะของการมีความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ทุกคนจะต้องมีสมาธิตลอดการแข่งขัน เนื่องจากข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการเล่นเปตอง ผู้เล่นไม่ควรตั้งความหวังให้เหนือกับความเป็นจริงมากนัก เพราะจะทำให้ท่านเกิดความวิตกกังวล
 1. การพัฒนาการทางด้านสังคม
 • เนื่องจากเปตองเป็นกีฬาที่เล่นได้ไม่ยาก จึงมีผู้คนส่วนมากนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย โดยแต่ละชุมชนจะมีการจัดการแข่งขันเพื่อให้ผู้คนให้พบเจอกันมากขึ้น ได้มาทำความรู้จัก และได้ร่วมเล่นสนุกกัน นับว่าเปตองเป็นกีฬาที่เสริมสร้างให้มนุษย์หันมาเล่นกีฬามากขึ้น ตัดปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดได้อีกด้วย

วิฝีการเล่นเปตอง ผู้เล่นจะต้องแบ่งทีมออกเป็น 2 ทีมเท่าๆกัน ก่อนการเริ่มเล่น จะต้องเริ่มการเสี่ยงเป้าก่อนเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าทีมใดจะเป็นที่ทีมที่ได้เริ่มก่อน หากฝ่ายใดเสี่ยงชนะ ผู้เล่นจะต้องเลือกจุดเริ่มต้น ตามระยะที่ผู้ตัดสินกำหนดไว้คือ สำหรับเด็กเล็กไม่น้อยกว่า 4 เมตรแต่ไม่เกิน 8 เมตร

 • สำหรับเยาวชนไม่น้อยกว่า 5 เมตรไม่เกิน 9 เมตร
 • สำหรับเยาวชนไม่เกิน 6 เมตรแต่ไม่เกิน 9 เมตร
 • ผู้ใหญ่หรือคนทั่วไปไม่น้อยเกิน 6 เมตรไม่น้อยกว่า 10 เมตร

ในการบริหารร่างกายนั้นเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน และต้องมีการปฏิบัติอยู่เป็นประจำ เพื่อกระตุ้นให้ระบบต่างๆภายในร่างกายตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่เฝแอยชาระหว่างการแข่งขัน ระบบหายใจจะต้องทำงานปกติ สูบฉีดเลือดได้ดี มีการขยายของปอด นอกจากนี้ร่างกายของเรายังสามารถยืดหยุ่นได้ดีอีกด้วย