รู้จักกีฬากระโดดสูงให้มากขึ้น

กีฬากระโดดสูงนั้น เป็นกีฬาประเภทลานที่ใช้ลักษณะของการกระโดดเคลื่อนไหวมากที่สุด มีขั้นตอนการกระโดดคือ กระโดดจากพื้นอย่างสูง ระยะเวลาลอยตัวในอากาศ และระยะลงพื้น นักกีฬาจะต้องกระโดดลอยตัวให้สูงที่สุดข้ามไม้พาดไม่ให้ไม่พาดตกลงมา

นักกีฬาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับกีฬากระโดดสูงควรมีรูปร่างสูง น้ำหนักตัวไม่มาก สปริงข้อเท้าต้องดี กล้ามเนื้อขาต้องมีความแข็งแรงเพื่อใช้ในการกระโดด อีกทั้งยังต้องวิ่งเร็ว มีร่างกายอ่อนตัว และมีความเข้าใจในเทคนิคและทักษะอย่างดี

การกระโดสูงจะมีวิธีการกระโดดอยู่ 2 แบบ คือ แบบกรรไกรเฉียง และแบบ “ฟอสบูรี่ ฟรอบ” ที่ในปัจจุบันเป็นท่ากระโดดสูงที่นิยมมากที่สุดในการใช้แข่งขัน ท่านี้ตั้งชื่อตามชื่อนักกัฬาชาวอเมริกัน “ดิ๊ก ฟอสบูรี” เพื่อเป็นเกียรติแก่เขาที่เป็นผู้คิดค้นท่ากระโดดนี้ขึ้นมาและใช้ครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 19 ที่ประเทศเม็กซิโก ซึ่งเขาได้รับเหรียญทองจากการแข่งขัน ด้วยท่าแอ่นหลังข้ามไม้นี้ ส่วนคำว่า “ฟรอบ” เป็นการนำเสียงของเบาะเมื่อนักกีฬาทิ้งตัวลงไปมาใช้

การฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนทักษะการกระโดดก็อาจทำด้วยการกระโดดข้ามกล่องแบบขากรรไกรต่อเนื่อง ประมาณ 3 กล่อง หรืออาจทำการฝึกได้ด้วยการกระโดดข้ามหนังยางแล้วทิ้งตัวลงบนเบาะ และสามารถฝึกโดยเพิ่มความสูงของเบาะเรื่อยๆ และกระโดดข้ามหนังยางทิ้งตัวลงบนเบาะ

กติกาการแข่งขัน คือ

  1. ต้องกระโดดด้วยการใช้เท้าข้างเดียว
  2. การกระโดดจะไม่เป็นผลสำเร็จเมื่อไม้พาดหล่น หรือไม่ได้กระโดดพ้นไม้พาด
  3. เริ่มกระโดดที่ความสูงเท่าใดก็ได้ และเลือกขั้นใดขั้นหนึ่งต่อมาได้ตามความต้องการ กระโดดไม่เป็นผลติดต่อกัน 3 ครั้ง ก็หมดสิทธ์ในการกระโดดต่อไป
  4. แต่ละครั้งการกระโดดต้องใช้เวลาให้เสร็จใน 30 นาที