คุณสมบัติด้านร่างกายของการเป็นนักแบดมินตัน

SBO Mobile

แบดมินตันเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่ฝึกความอดทน และความคล่องแคล่วว่องไวของร่างกาย เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ช่วยให้ผู้เล่นรู้จักควบคุมอารมณ์ในระหว่างการแข่งขัน และได้มีการพบปะสังสรรค์ในหมู่เพื่อนกับบุคคลอื่น

การจะเป็นนักแบดมินตันผู้เล่นจะต้องมีคุณสมบัติหลายๆประการประกอบกัน เพื่อที่จะได้เป็นนักกีฬาแบดมินตันที่ดีได้ หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญและต้องนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ นั่นคือ คุณสมบัติด้านร่างกาย ซึ่งคุณสมบัติด้านร่างกายของการเป็นนักแบดมินตัน ดังนี้

  1. ผู้เล่นจะต้องมีรูปร่างที่ค่อนข้างสูง สันทัด มีสายตาและประสาทสัมผัสที่ดี
  2. ผู้เล่นจะต้องมีความเร็ว และมีความว่องไวในการเคลื่อนไหวไม่ช้าอืดอาด
  3. ผู้เล่นจะต้องมีความอ่อนตัว ซึ่งจะช่วยให้นักแบดมินตันมีความคล่องแคล่วไม่แข็งเกร็ง
  4. ผู้เล่นจะต้องมีความแข็งแรง ซึ่งเป็นพื้นฐานในกีฬาทุกชนิด โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ ช่วงแขน

ข้อมือ และท้อง

  1. ผู้เล่นจะต้องมีความอดทน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาการเล่นให้ดียิ่งขึ้น เพราะ

จะต้องฝึกซ้ำๆ และสม่ำเสมอจึงจะทำให้ร่างกายมีความทนทานได้นาน

  1. ผู้เล่นจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและประสาท กล่าวคือความสามารถของ

ประสาทสั่งงานกับกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างรวดเร็วทันทีทั้งความแรงและความนุ่มนวล เช่น การบังคับแร็กเกตขณะตีลูก

ถ้าผู้เล่นมีคุณสมบัติในด้านร่างกายจากข้างต้นที่กล่าวมา ก็ถือว่าผู้เล่นเป็นนักกีฬาแบดมินตัน      ได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าผู้เล่นอยากจะเป็นนักกีฬาแบดมินตันที่ดีได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติในอื่นๆประกอบกันด้วย จึงจะสามารถเป็นนักกีฬาแบดมินตันที่ดีได้