การใช้แขนในการว่ายน้ำท่ากบ

SBO ทางเข้า

การว่ายน้ำจะใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายมากกว่าการออกกำลังประเภทอื่นๆ โอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บจะน้อยกว่าเพราะมีน้ำช่วยพยุงร่างกายไว้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากทางน้ำก็จะสามารถเอาตัวรอดและช่วยผู้อื่นได้ด้วย

การว่ายน้ำท่ากบเป็นการว่ายที่ไม่ต้องใช้ความเร็ว เพราะเป็นว่ายท่าว่ายน้ำที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งการใช้แขนในการว่ายน้ำท่ากบ โดยเริ่มต้นในการใช้แขน ดังนี้

  1. ผู้ฝึกจะต้องปากฝ่ามืออก แล้วให้ฝ่ามือเฉียงออกข้างนอกเป็นรูปตัววี
  2. ผู้ฝึกจะต้องงอมือ และนิ้วมือ เฉียงเป็นมุมทแยงลงและออกนอกประมาณ 30 องศา
  3. ผู้ฝึกจะต้องให้แขนแยกออกจากันช้าๆ ก่อน ขณะที่ปลายแขนทำตามการนำของมือ ซึ่งจะทำ

ด้วยการยกศอกสูงแต่กดข้อมือลงต่ำ

  1. เมื่อผู้ฝึกเริ่มดึงมือ ข้อมือ และปลายแขนลดลงแล้วให้แยกออกจากกัน แต่ต้นแขนยังคงสูงอยู่

บริเวณต่ำกว่าผิวน้ำเล็กน้อย

  1. ผู้ฝึกจะต้องกวาดแขนออกนอกจนกระทั่งข้อศอกเกือบจะอยู่ในแนวเดียวกันกับหน้าผาก
  2. หลังจากที่ผู้ฝึกกวาดแขนวนรอบมุมแล้ว ให้มือทั้งสองกวาดเข้าในตามด้วยข้อศอก จังหวะนี้ให้

ทำอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะสร้างแรงขับเคลื่อนได้จากมือทั้งสองในช่วงของการเคลื่อนไหวนี้ โดยการเปลี่ยนมุมของมือเพื่อการโบกน้ำเข้าด้านใน

  1. ผู้ฝึกจะต้องรวบมือและแขนเข้าชิดกัน และพุ่งแขนทั้ง 2 ข้างออกไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

จากนั้นพุ่งให้ต่ำจากผิวน้ำเล็กน้อยประมาณ 10 องศา การที่แขนมีมุมชี้ลงเช่นนี้ช่วยให้ขาที่หดเข้ามาเพื่อเตรียมการเตะขาให้อยู่สูงขึ้นได้

การว่ายน้ำท่านี้จะทำได้เร็วขึ้น ถ้าผู้ว่ายต้องอาศัยการเหยียดแขนและการเตะขาให้เร็วที่สุดในการเริ่มออกตัว และกลับตัว จึงสามารถทำให้ผู้ว่ายชนะในรายการแข่งขันได้