เกณฑ์ในการนับคะแนน ในการแข่งขันตะกร้อ

สโบเบท

กีฬาเซปักตะกร้อเป็นกีฬาที่ใช้กำลังอย่างมากไม่แพ้กีฬาประเภทอื่นๆ และกีฬาเซปักตะกร้อก็ไม่ใช่เฉพาะเป็นกีฬาที่ผู้ชายสามารถเล่นได้เท่านั้น ซึ่งผู้หญิงก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกัน ปัจจุบันกีฬาประเภทนี้ไม่ได้จำกัดเพศ หรืออายุ หากแต่ผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะเล่นได้แล้ว

แต่ละประเภทกีฬาเกณฑ์การนับคะแนนอาจแต่งต่างกันไป เนื่องจากกฎ กติกาของกีฬาประเภทนั้น ๆ ไม่เหมือนกัน ซึ่งในกีฬาเซปักตะกร้อเองก็ได้มีการนับคะแนน ดังต่อไปนี้

  1. เมื่อผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเล่นผิดกติกา ผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายที่ได้คะแนน และเป็นผู้ที่จะได้ส่งลูกในการเล่นของครั้งต่อไป
  2. ผู้ที่จะชนะในแต่ละเซตจะต้องได้ผลคะแนน 21 คะแนน ถ้าเกิดว่าคะแนนทั้งสองฝ่ายเท่ากัน 20-20 กรรมการก็จะให้เล่นจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีแต้มที่มากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะ
  3. ในการแข่งขันแต่ละครั้งจะต้องชนะกันทั้งหมด 2 เซต โดยในการพักระหว่างเซตจะใช้เวลาเพียง  2 นาที
  4. ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายชนะกันในคนละเซต จะต้องมีการแข่งขันกันในเซตที่ 3 เพื่อหาผู้ชนะ
  5. ก่อนการเล่นเกมในเซตที่ 3 ผู้ตัดสินจะมีการเสี่ยงเหรียญเพื่อหาฝ่ายที่จะได้ส่งลูกก่อนเพื่อทำการแข่งขันต่อไป

            ในการตัดสิน ผู้ตัดสินจะต้องเที่ยงตรงไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และผู้ตัดสินจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ขณะทำการแข่งขันและเพื่อความถูกต้องของการแข่งขัน